Hur mycket vill du låna?

  • Lånebelopp:
  • Återbetalning:
  • Total lånekostnad:

SKEF - Branschföreningen för snabblåneföretagen i Sverige

Initiativet till branschföreningen togs av de marknadsledande långivarna och grundades 2013. Syftet var att bilda ett organ för att säkerställa att konsumenter som ansöker om snabblån ska erbjudas sunda villkor från seriösa snabblåneföretag.

SKEF är en förkortning av Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening som är den enda branschföreningen för finansbolag som erbjuder snabblån i Sverige.

För att säkerställa en sund kreditgivning ställer branschföreningen SKEF krav på sina medlemmar som i dagsläget består av åtta finansbolag som täcker den största delen av konsumentkreditmarknaden när det gäller små och korta lån.

Följande krav måste uppfyllas av SKEF´s medlemmar

 Granskningsperiod
För att bli medlem i SKEF krävs att man ansöker om medlemskap. Därefter följer en prövotid på 6 månader för att branschföreningen ska kunna granska och säkerställa att snabblåneföretaget uppfyller samtliga krav som föreningen ställer. Långivaren måste följa de etiska riktlinjerna och de övriga kraven nitiskt för att bli godkänd som medlem.

 Kapitalkrav
Samtliga medlemmar måste uppfylla ett visst kapitalkrav för att få vara medlemmar. Detta krav utesluter små aktörer som inte kan säkerställa en sund kreditgivning och hög service till dig som låntagare. Samtliga föreningsmedlemmar måste bedriva en stabil verksamhet.

 Registrering hos Finansinspektionen
Snabblåneföretaget måste vara registrerat hos Finansinspektionen. En ny lag gör det även tvingande att långivaren numera även är under tillsyn av Finansinspektionen.

 Personlig integritet
Långivaren måste respektera låntagarens personliga integritet och ha tydliga arbetsmetoder som säkerställer detta för att skydda alla konsumenter. Medlemsföretagen måste säkerställa att de följer riktlinjer, bestämmelser och samtliga lagar som berörda myndigheter ställer.

 Kreditprövning
Samtliga föreningsmedlemmar ska arbeta löpande med att minimera kreditrisker och bedöma låntagarens återbetalningsförmåga. En kreditprövning måste, enligt lag, genomföras varje gång en låntagare ansöker om ett snabblån.

Dessa är några av kraven som branschföreningen SKEF ställer gentemot sina medlemmar för att kunna erbjuda låntagare bättre säkerhet och sund kreditgivning.

Credigo och SKEF

Credigo är en av initiativtagarna till SKEF tillsammans med andra ledande snabblåneföretag i Sverige och en av de 8 första medlemmarna. Branschföreningens krav och etiska riktlinjer går hand i hand med det Credigo arbetat för sedan grundandet. 

Förhoppningen är att fler företag som erbjuder små och korta konsumentkrediter ska ansluta sig för att även de ska kunna höja kvaliteten gentemot låntagare.

Som låntagare kan du numera enkelt skilja på ett snabblåneföretag som erbjuder sunda villkor och inte. Håll utkik efter SKEF´s logotyp eller sigill.

 

Andra medlemsföretag i SKEF

Easycredit

Credway

Nano Kredit

Folkia

Meddelandelån

Ferratum

Risicum

Mobillån

Snabbfinans

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...