Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Northmill

År 2006 grundades Northmill med ambitionen att genom teknik förenkla och optimera vardagsekonomin för alla. Idag har vi flera produkter som hjälper till att göra just detta för över 200 000 kunder. Vi brinner verkligen för att göra nytta för våra kunder och utmanar ständigt status quo med nya innovativa lösningar - alltid i syfte att göra det så enkelt och bra för alla att hantera sin privatekonomi. 

Ett svenskt fintech-bolag

Northmill är ett fintech-bolag. Det är sammansmältningen av finans och teknik som populärt kallas för "fintech" - en term vi tycker är en bra beskrivning av Northmills kärnverksamhet. Det är tekniken som är vårt DNA och som är förutsättningen för att skapa de bästa finansiella produkterna för våra kunder.

Vi har huvudkontor i Stockholm där våra över 120 fantastiska medarbetare arbetar hårt för att fortsätta leverera de bästa produkterna till våra kunder. 

Personaliserade bedömningar

Northmill har i över 12 år utvecklat unika och teknikdrivna modeller för kreditbedömningar. Våra experter och analytiker arbetar med ny teknologi som machine-learning och idag arbetar över hälften av vårt team med IT.

Det gör Northmill till en ovanligt snabbrörligt företag med kort tid från idé till utveckling och implementering.

Med hjälp av den egenutvecklade och kraftfulla teknikplattform har Northmill kunnat utveckla sin nya tjänst Rebilla som kan sänka räntan på allas befintliga privatlån, delbetalning eller kreditkortsfaktura.

Northmills vision

Med tekniken ingraverat i vårt DNA, bygger Northmill på den enkla visionen att utveckla produkter som hjälper människor förenkla och optimera sin privatekonomi. Vi vill att alla människor ska spara både tid och pengar i varje del av sin vardag.

Ett förändrat kundbeteende ställer nya krav på traditionella aktörer såsom bankerna, och vi tror att den utmaningen hanteras bäst genom nya tekniska lösningar. Northmill kommer att fortsätta att vara en utmanare som är med och förbättrar och förändrar genom att sätta kunden i centrum för sin egen privatekonomi.

Vi tror att framtidens bank är digital och att morgondagens användare aldrig kommer att besöka ett bankkontor. För att nå dit krävs att kunderna kan utföra alla finansiella ärenden oavsett enhet, tid på dygnet eller plats på jorden. Kort sagt handlar det om att ha banken i fickan, och kunna hantera sin privatekonomi utifrån sina egna villkor och förutsättningar.

Vill du veta mer om Northmill och vår framtidsresa? Besök Northmill på LinkedIn för att ta del av de senaste nyheterna. 

Finansinspektionen

Northmill står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. FI är en myndighet vars uppgift är att upprätthålla och bidra till ett hållbart finansiellt system. Att vara under tillsyn av FI innebär att man bidrar till stabilitet och sunda regler inom finansbranschen.

Vi jobbar proaktivt för att hela tiden bli bättre i vår service gentemot kunderna. För oss handlar det om att ta ansvar och skapa trygga och säkra produkter för våra över 200 000 kunder, idag och i framtiden.

Tar integritet på allvar

På Northmill tar vi din integritet på största allvar. Därför har vi utvecklat en integritetspolicy.

Här ingår bland annat att vi hanterar kundernas personuppgifter med stor omsorg och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Aktivt arbete mot penningtvätt

Enligt svensk lag är finansbolag skyldiga att kontinuerligt bedöma om det föreligger risk för penningtvätt eller om pengar används för att finansiera terrorism. Det betyder att ett finansbolag skall ha goda kunskaper om sina kunder och deras ekonomiska affärer i samband med att en affärsrelation inleds.Vi välkmnar den här typen av lagstiftning och bedriver ett aktivt och kontinuerligt arbete i syfte att säkerställa att vi alltid följer gällande regler och rekommendationer.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...