Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Northmill

År 2006 grundades Northmill AB med ambitionen att förenkla finansiella tjänster.

Med passion för modern innovationsteknik utvecklar vi ständigt nya produkter med målet att bygga världens bästa finansiella hubb för privatpersoner.

Ett svenskt fintech-bolag

Northmill kallas ofta för ett fintech-bolag, vilket betyder att vi är ett teknikbolag som erbjuder finansiella tjänster.

Huvudkontoret ligger i Stockholm, en av Europas ledande scener för fintech.

Egenutvecklad scoringmodell

Northmill har över tio års erfarenhet av kreditgivning och har utvecklat unika modeller för kreditscoring. Våra analytiker arbetar med machine-learning och nästan hälften av vårt team arbetar med IT.

Det gör Northmill till en ovanligt snabbrörlig organisation, med kort tid från idé till utveckling och implementering.

Med hjälp av en egenutvecklad scoringmodell har Northmill möjlighet att hjälpa kunder som står utanför det traditionella systemet för kreditgivning.

Northmills vision

Ett förändrat kundbeteende ställer nya krav på bankerna och vi tror att den utmaningen hanteras bäst genom nya tekniska lösningar. Northmill kommer att fortsätta att vara en utmanare som är med och förbättrar och förändrar användarupplevelsen av de populäraste finansiella tjänsterna.

Vi tror att framtidens bank är digital och att morgondagens användare aldrig kommer att besöka ett bankkontor. För att nå dit krävs att kunderna kan utföra alla finansiella ärenden oavsett enhet, tid på dygnet eller plats på jorden. Kort sagt handlar det om att ha banken i fickan.

Finansinspektionen

Northmill är under tillsyn av Finansinspektionen (FI), en myndighet med syfte att bidra till ett hållbart finansiellt system. Att vara under tillsyn av FI innebär att man bidrar till stabilitet och sunda regler inom finansbranschen.

Vi jobbar proaktivt för att hela tiden bli bättre i vår service gentemot kunderna. För oss handlar det om ansvarsfull kreditgivning.

Tar integritet på allvar

På Northmill tar vi din integritet på största allvar. Därför har vi utvecklat en integritetspolicy.

Här ingår bland annat att vi hanterar kundernas personuppgifter med stor omsorg och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Aktivt arbete mot penningtvätt

Northmill arbetar aktivt mot penningtvätt. Enligt svensk lag är alla finansbolag skyldiga att kunna bedöma om det föreligger risk för penningtvätt eller om pengar används för finansiering av terrorism.

Det innebär att långivaren ska ha goda kunskaper om kundernas ekonomiska affärer i samband med att en affärsrelation inleds.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...