Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Så påverkas du av den svaga kronan


Den svenska kronan har försvagats med 25 % sedan 2014. Men att kronan blir svagare innebär både för- och nackdelar.

Fördelar:

  • Om du sparar i utländska fonder, t.ex. i USA, kan du få till en bra affär då du får tillbaka mer i kronor för varje dollar du köper fondandelar för. Det handlar egentligen bara om tur, har du otur kan valutan gå åt fel håll och då blir det istället ganska dyrt.
  • Billigt att resa (till vissa länder). Det är inte alla valutor som blivit dyrare. T.ex. den ryska rubeln har försvagats markant gentemot kronan vilket har lett till att man idag får 20 % mer för pengarna i Ryssland än för några år sedan.  

Nackdelar:

  • Shoppingen blir dyrare i Sverige. Priset på kläder och skor höjs när kronan är svag.
  • “Svenskar blir fattigare”. Kronan är inte värd lika mycket när den försvagas vilket betyder att vi får mindre för pengarna.
  • Dyrt att resa (till vissa länder). När kronan försvagas mot dollarn blir det dyrare för oss att resa till USA.

 

Varför försvagas en valuta?

Utrikeshandeln: När ett land exporterar och importerar kallas det för bytesbalans. När bytesbalansen förändras, genom att exporten minskar eller importen ökar, kan det leda till att valutan försvagas.

Centralbanken: När Centralbanken höjer eller sänker räntan påverkas valutan. När Centralbanken säljer eller köper valutor genom att deras valutareserv ökar eller minskar kallas det för invention. Om Riksbanken vill att kronan ska stärkas mot en utländsk valuta så säljs den utländska valutan och pengarna används för att köpa svenska kronor.

Politik: Den politiska situationen i ett land. Valutan kan påverkas på grund av att andra länder tappar viljan att investera i landet.

Den ekonomiska tillväxten: Valutan ökar oftast i värde när ett land har hög tillväxt eftersom viljan att investera i landet ökar.

Inflationen: Inflationens utveckling påverkar valutakursen. Om ett land har haft hög inflation under en lång tid blir deras varor och tjänster dyrare på utländska marknader vilket gör att det blir svårare för dem att sälja.

Hur valutor har förändrats

Dollarn - 17 % dyrare idag än för ungefär 3 år sedan

Euron - 6,5 % dyrare idag än för ungefär 3 år sedan

Bathen - 17 % dyrare idag än för ungefär 3 år sedan

Rubeln -  40 % billigare idag än för ungefär 3 år sedan
Om du ville växla till dig  500 dollar för tre år sedan hade det kostat dig 3465 kr. Om du skulle växla till dig samma belopp idag kostar det uppskattningsvis 4470 kr. Det innebär att under den närmsta treårsperioden har 500 dollar blivit ungefär 1000 kr dyrare.2016-08-26

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...