Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Då får du tillbaka dina skattepengar

Väntan är över för de som undrat när skattepengarna betalas ut. Från och med 8 juni och senast den 12:e kommer du att få tillbaka pengar på skatten – om du har deklarerat elektroniskt. 

Nu på måndag den 8 juni går startskottet för utbetalning av skattepengar. Skatteverket meddelar att senast den 12 juni kommer pengarna att finnas på ditt mottagarkonto, förutsatt att dessa grundkrav är uppfyllda:

 Du ska ha deklarerat via sms, telefon, app eller i e-tjänsten inkomstdeklaration 1 senast den 4 maj 2015.

 Du ska ha anmält ditt bankkonto för skatteåterbetalning senast den 4 maj 2015.

 Du ska få pengar tillbaka enligt ditt slutskattebesked som skickas ut i juni.

Så många som 5 335 811 personer deklarerade före deadline och om Skatteverket godkänner deklarationen får de därmed tillbaka sina skattepengar redan nästa vecka. Detta gäller även företagare, förutsatt att de har deklarerat elektroniskt. De som inte har gjort får blicka framåt mot nästa utbetalning, den 10-14 augusti. 

11 juni 2015

 

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...