Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Går det att vara anonym på internet?

Anonymitet på internet är något som verkligen kan skydda, eller skada omvärlden. Vissa vill vara anonyma p.g.a. kriminella aktiviteter så som identitetskapningar, medan vissa vill hålla sig anonyma för att känna sig mer trygga. Hur viktigt är det egentligen att kunna surfa anonymt på nätet och är det ens möjligt?

Hur anonym är du på internet?

Är du medveten om hur mycket information du delar med dig när du använder tjänster som t.ex. Google, Yahoo, eller sociala medier som Facebook och Instagram? Personlig information är något som är mer lättillgängligt idag än någonsin, men för att kunna skydda din identitet mot angrepp som; identitetsstöld, spårning och övervakning, finns det en del tips som vi kan dela med oss till dig, så att du kan surfa säkrare!

Svenskar, anonymitet och internet

Enligt en undersökning som gjordes 2012 av Lunds universitet visar det sig att allt fler svenskar väljer att vara anonyma på internet, vilket då var 7,4 % (700 000 Svenskar) av Sveriges befolkning. Undersökningen baserades dock på betaltjänster. Tyvärr, finns det dock ingen information om de svenskar som har använt gratis tjänster som ska bidra till ett mer anonymt surfande.

Går det att surfa anonymt?

I dagsläget är det mer eller mindre omöjligt att röra sig anonymt på internet. Även de betaltjänster som finns för att använda internet "anonymt" kan inte säkerställa ett fullständigt anonymt användande, men det finns däremot en del hinder som du kan skapa som gör det svårare för annonsörer, hackers och andra utomstående att komma åt din personliga information.

Ta bort dig själv på sökmotorer?

I maj 2014 beslutades det i EU-domstolen att personer kan begära att sökmotorer, som Google, tar bort resultat för sökfrågor som innehåller deras namn. Detta förutsätter att resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga. Följden har blivit att Google tagit emot omkring 7 500 begäranden om borttagning av uppgifter om svenskar.

En del av personerna har klagat på att deras uppgifter inte tagits bort och vänt sig till Datainspektionen, som försäkrat om att de kommer att granska vissa klagomål samt se över vilka rutiner Google utgår ifrån i sin bedömning. Även andra länder inom EU har genomfört eller kommer att genomföra liknande granskningar. 

Vad är det som spåras och vilka risker finns det?

Syftet med att vissa användare spåras är som sagt väldigt olika. Det finns t.ex. vissa webbsidor som spårar sina besökare genom att lagra så kallade cookies på besökarnas webbläsare för att få reda på mer om dig som konsument, medan det finns mer illvilliga individer/organisationer som väljer att spåra användare med säkerhetsrisker. Detta för att sedan genomföra ett datorintrång och därmed få tillgång till din personliga information som t.ex. inloggningsuppgifter, bank-information, information som är lagrad på din dator/mobil m.fl.

Hur surfar jag mer säkert?

Det finns som sagt fler faktorer till hur/vad det är som spåras när du surfar på internet, men för att göra det enkelt för dig som läsare, så kommer vi gå igenom några tips för att ge dig möjligheten att surfa säkrare och förhindra datorintrång.

Tips för att surfa säkrare:

Installera anti-virus program samt en brandvägg

För att undvika datorintrång och att oönskade program installeras på din dator bör du installera ett anti-virus program samt en brandvägg. För de flesta datorer med anti-virus är brandväggen alltid aktiv men för säkerhetsskull bör du även kolla upp det och få det bekräftat.

Surfa genom en "proxy-sida"

För att surfa mer säkert, så kan du använda dig utav en s.k. "proxy-sida" (alternativt webbläsaren TorBrowser) där själva kommunikationen mellan dig och den webbsida du besöker krypteras, vilket utesluter; cookies, javascript, IP-adress m.m.

Obs! När du använder dig utav en proxy-sida, så kommer kommunikationen mellan dig och den server där hemsidan existerar att gå mycket långsammare.

Undvik att surfa in på konstiga hemsidor

Beroende på vilken dator du har och vilket anti-virus program samt brandvägg du använder kan du bli varnad när du är på väg att äntra en osäker hemsida. Det kan dock hända att du inte blir varnad i förväg och därför bör du inte surfa in på hemsidor som du inte känner till alltför väl eller som känns konstig av någon annan anledning.

Hur ser säkerheten ut när man ansöker om snabblån hos Credigo?

På Credigo, tar vi vår säkerhet på största allvar då vi bryr oss om våra kunders säkerhet. Vi säkerställer alltid att ingen information sprids till någon annan part än oss och dig som konsument när du gör din låneansökan.

Eftersom dagens teknik accelererar väldigt fort i sin utveckling kommer det alltid att finnas nya sätt för dig att vara anonym när du surfar på internet. Problemet är bara att tekniken utvecklar sig lika fort åt andra hållet, för de som vill spåra din information och dina uppgifter. 

13 maj 2014

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...