Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Bidragen du inte kände till

I dagens samhälle finns det så mycket man inte har koll på, speciellt vad gäller ens rättigheter. Nya bidrag kommer regelbundet och det gäller att hålla kolla på vilka bidrag man är berättigad till. Problemet är bara att de flesta inte vet vilka bidrag de har rätt till. Vet du det?

Fler och fler går miste om bidrag de är berättigade till och det är pensionärerna som drabbas hårdast. Ett bidrag som oerhört många har rätt till men inte känner till är bostadsbidrag/bostadstillägg.

Enligt en undersökning gjord av Riksrevisionen är det över 140 000 pensionärer som går miste om bostadstillägg de har rätt till. Jan Landahl, riksrevisor, medger att systemet är svårt och krångligt att förstå för många av de pensionärer som är drabbade.

Har du rätt till bidrag?

Bostadsbidrag och bostadstillägg är bidrag som de flesta i dagens samhälle har rätt till. Trots det är det alldeles för många som antingen inte känner till att de har rätt till detta bidrag eller inte ansöker om bidraget. Är du mellan 18-28 år kan du ansöka om bostadsbidrag för unga.

Har du familj och barn kan du ansöka om bostadsbidrag för föräldrar. Om du är över 65 år och pensionär har du rätt att ansöka om bostadstillägg.

Det finns alltså olika bidrag för alla åldrar och det är fler än man tror som faktiskt har rätt till detta bidrag.

Går miste om 2 miljarder

Så mycket går pensionärerna som har rätt till bostadstillägg men inte ansöker om det, miste om varje år. Denna summa är skrämmande stor och man undrar varför regeringen inte gör någonting åt detta uppenbarliga problem.

Nu har det inte gjorts en undersökning på hur mycket större den summan skulle vara ifall man tog med unga och föräldrar också.

LÄS MER: Brexit är ett faktum – så påverkas du

Som pensionär kan det vara svårt att hänga med i utvecklingen när man blir äldre, och just bostadstillägget är det alldeles för många pensionärer som är helt omedvetna om.

Unga är bättre på att söka bidrag men även hos de unga finns det allt för många som inte ansöker om bidrag de har rätt till. 

Sammanfattning

Det finns allt för många som har rätt till bidrag de inte ansöker om, som med all säkerhet skulle hjälpa till i deras vardag.

Några tusenlappar extra varje månad finns det väl ingen som tackar nej till. Det gäller helt enkelt att lägga ner lite tid och engagemang för att ta reda på om vilket bidrag man går miste om.

11 mars 2014

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...